โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 พ.ค. 2565    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี 64 รอบ 6 เดือน 31
  12 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 28
  18 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 31
  29 ต.ค. 2564    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี 64 42
  8 ต.ค. 2564    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 23
  26 พ.ย. 2563    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี2561-2564 29
  30 ต.ค. 2563    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 29
  25 ต.ค. 2562    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 27
  25 ต.ค. 2561    ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตประจำปี2561-2564 28
  25 ต.ค. 2561    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี 2561-2564 29
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 371958 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน