โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ถ้ำวัวแดง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ก.พ. 2565    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 75
  9 ก.พ. 2565    คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 78
  31 ม.ค. 2565    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.64 100
  23 พ.ย. 2564    แนวปฏิบัติการจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 135
  1 พ.ย. 2564    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 90
  15 ต.ค. 2564    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปี2564 94
  1 มี.ค. 2564    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 84
  12 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 - 2565) 87
  30 มี.ค. 2561    ประกาศเจตจำนงอบต.ถ้ำวัวแดง 129
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 495542 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน