โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ต.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 17
  7 ก.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 16
  5 ส.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 19
  8 ก.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 19
  9 มิ.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 18
  6 พ.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 20
  22 เม.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 66
  18 มี.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 74
  28 ก.พ. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 62
  7 ม.ค. 2565    สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2564 68

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 424886 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน