โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 มี.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 9
  8 ก.พ. 2566    สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 11
  9 ม.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 12
  15 ธ.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 14
  29 พ.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 29
  25 ต.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 41
  7 ก.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 34
  5 ส.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 35
  8 ก.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 38
  9 มิ.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 35

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 495548 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน