โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 มิ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำาบลถ้ำวัวแดง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 1
  20 มิ.ย. 2565    ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 16
  23 พ.ค. 2565    ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง และขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลถ้ำวัวแดง ร่วมแข่งขันปั้งไฟ เพื่อชิงเงินรางวัล สอบถามการสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ 044052971 ต่อ 2194 (รับสมัครในวั 29
  16 มี.ค. 2565    มอบน้ำดื่มและอาหารแห้งให้กับจุดคัดกรองและโรงพยาบาลสนามตำบลถ้ำวัวแดง 29
  24 ก.พ. 2565    เผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินปี 2564 27
  14 ก.พ. 2565    การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตในองค์กร 28
  8 ก.พ. 2565    ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงภายในตำบลถ้ำวัวแดง และมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (Long term care) จำนวน 15 ราย 29
  3 ก.พ. 2565    ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ประกาสเจตจำนงสุจริต 28
  1 ก.พ. 2565    ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy 28
  8 ธ.ค. 2564    รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 17

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 371947 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน