โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 กองช่าง
   
   

 


   
  นายเกียรติศักดิ์  ตั้งพงษ์  
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  

-ว่าง- -ว่าง- นายอิทธิพัทธ์  จันทะโสม
นายช่างโยธา นายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายมงคล  อุบลสินโสภณ นายพัชรพงษ์  เพื่อนสงคราม นายธนบัตร  ตื้นชัยภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า พนักงานขับรถกระเช้า
 
นายณัฐวุฒิ  ยิ้มเสงี่ยม   นายสมร  น้อยวัน
พนักงานจ้างเหมา (ช่างเขียนแบบ)   พนักงานจ้างเหมา (ประจำน้ำดื่ม RO)

 

   
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 277012 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน