โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 กองคลัง
   
   

 


   
  นางศรีวิไล  สิมช้า  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
-ว่าง- -ว่าง- นางอโณทัย  หงษ์ปัสสา
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางไพฑูรย์  เพิงจันดา นางพรรณี  วรรณประภา นางสาวโชติกา  สอนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
   
  นางสาวนภา  นากา  
  พนักงานจ้างเหมา  
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 287436 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน